TR | EN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kaynak Derneği
Kaynak Eğitim Ve Kültür Derneği,Eğitime Kaynak oluşturan şirketlerin üye olduğu bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri doğrultusunda ,yaşanabilir bir gelecek için aynı zamanda Kamu yararına Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmektedir…
Kaynak Vakfı
Kaynak Vakfı; Genel Eğitim, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yanında özel amacı; mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, sağlıklı, adaletli, ahlaki ve kültürel değerlere, insanlara saygılı; ülkenin her alanda gelişmesi, hizmet seviye ve kapasitesinin genişletilmesi için iyi eğitilmiş, hızlı ve doğru karar alabilen, teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte insanlar yetiştirilmesine, ihtiyaç sahibi olanlara her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmaktır.