• Kaynak Holding
 • Kaynak Holding
 • Kaynak Holding
 • Kaynak Holding
 • Kaynak Holding

Kaynak Holding ile tanışın

Kaynak Holding ; insanımızın ve ülkemizin geleceğiyle ilgili temel ihtiyaçlarını, en iyi şekilde karşılamaya yardımcı olmaktadır. Ekonomiye büyük ölçüde katkıda bulunan, istihdamın ve milli sermayenin menfaati için yürüyen eğitim ve kültür alanlarında da geçmiş ve geleceği aydınlatan meşale olmuştur.

Kaynak Holding şu anda; 10.304 çalışanı, 31 şirketi ile hem Türkiye’nin tamamına tedarikçi olmanın yanında, birçok ülkeyle de ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kaynak Holding
şu anda
%00 0 0 0 0

Misyonumuz

Sektörde ve ülke genelinde başarılı faaliyetler yürütmenin yanında, insanın en önemli ve olmazsa olmaz bir tedarikçisi olduğunu unutmadan sağlıklı, güvenli ve refah içerisinde çalışma hayatı içerisinde olmasını sağlamak.

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiği sektörlerde örnek çalışma koşulları ve iş sağlığı güvenliği uygulamaları ile öncü bir kurum olmak.

Değerlerimiz

 • İnsani değerlere saygılı,
 • Güven ve kalite odaklı,
 • Yenilikçi ve gelişime açık,
 • Katılımcı yönetim anlayışına sahip,
 • Sosyal sorumluluk sahibi.

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili

 • İLHAMİ ÖZTÜRK
  Yönetim Kurulu Başkanı
 • MEHMET HAMDİ YILDIRIM
  Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

 • İLHAN BAL - MUSTAFA KÜRŞAT YILDIRIM - OSMAN BOZKURT - YAHYA ÜSTÜN - AHMET KOT - HASAN ŞEVKİ BİLGİN - MURAT BAŞKURT

Basında Kaynak

Haberler

Gazete Haberleri

TV Haberleri

Tarihçe

İş Ahlakı Prensiplerimiz

ADALET
• Verdiği her kararda adaletlidir.
• Yaptığı her işle çevresine güzellik katar. İş yaparken din, dil, renk ve ırk ayrımı gözetmez.
• Ayrım yapmaksızın her konuda çok iyi bir dinleyicidir.

YETERLİLİK • İşinin gereği olan bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.
• Yaptığı her işte tüm becerilerini sergiler.
• İletişim becerisi yüksektir.
• Çok iyi kayıt tutar. Yaptığı her işi kayıt altına alır.
• Gözlem ve analiz becerisi yüksektir. Çevresindeki olup bitenlere karşı duyarlıdır.

TEMSİL KABİLİYETİ • Çalıştığı kurumu hal ve davranışlarıyla en doğru şekilde temsil eder.
• İşlerinde ve ilişkilerinde kurumun farkını ortaya koyar.
• Gerek konuşması, gerek davranışları gerekse olaylar karşınındaki tutumuyla çevresine güven verir.
• Söz verdiği işi yapar. Yapamayacağı işin sözünü vermez.
• Sahasında yaptığı işler ile çevresine iyi bir örnektir.
• Giyim kuşam ve kişişel bakımı ile kurumu temsil eder.

KARAKTER • Dürüst ve doğru sözlüdür, her davranışı ile takdire şayandır.
• Kendisi ile barışıktır ve çevresine sürekli pozitif enerji yayar.
• Sabırlıdır, çevresindekilerin hep ümit kaynağıdır.
• Yumuşak huyludur. Uyum insanıdır.
• Kendine güvenenleri mahcup etmez. Görev verenin gözü arkada kalmaz.
• Kendisine verilen her işte güvenilirdir.
• İyilikllere çok daha büyük iyiliklerle cevap verir.
• Şahsına yapılan hatalara karşı affedicidir.
• Emanette emindir.
• Yaptığı iyiliklerle, kendisini çevresine sevdirir.
• Her konuda yardımseverdir, cömerttir.
• Mütevazıdır, mümkün olduğunca önde görünmemeye çalışır.

İŞ YAPMA • Makam ve unvan gözetmeksizin işini sahiplenir.
• İşini en iyi şekilde, adım adım, en ince ayrıntısıyla, sonuna kadar takip eder.
• Her yaptığı işi zamanında ve eksiksiz yapmaya özen gösterir.
• Plan program dahilinde çalışır.
• Hesabını kitabını iyi bilir. Her yaptığının hesabını verir.
• Önemli işlere öncelik verir.
• Boş ve gereksiz işlerle uğraşmaz.
• Motivasyonu yüksektir. Çevresini motive eder
• Aksiyonerdir.
• Ekip çalışmasına yatkındır. herkesle çalışabilir.
• Her yaptığı işte tüm paydaşların faydasını gözetir.
• Yaptığı her işte kurumun stratejik planına uygun hareket eder.
• Her yaptığı işi en güzel, en iyi şekilde yapmaya gayret eder.
• Milli ve manevi değerlere saygılıdır.
• İşini sever. İşine karşı arzu ve isteklidir.
• İşlerinde hata ve kusur yapmamaya azami gayret gösterir.

YAŞATMA İDEALİ • Yaşatmak için yaşama idealiyle çalışır.
• Çevresine karşı tutum ve davranışlarında olabildiğince hoşgörülüdür.
• Tüm ilişkilerinde merhamet eksenli hareket eder.
• Çalışma arkadaşlarına karşı bildiklerini paylaşır, her zaman öğreticidir.
• Alan el değil hep veren el olmaya gayret eder.

ÇÖZÜM ODAKLILIK • Çözüm odaklıdır.
• Problemler karşısında pes etmez. Kararlıdır ve yüksek irade sahibidir.
• Yapacağı işleri kişilere bağlamaz, iş bitiricidir.
• Konusunda ciddi araştırmalar yapar ve sonuçlandırır.
• Yaptığı her işin kontrolünde olmasına dikkat eder ve mazeret üretmez.
• Önüne çıkan krizleri kurumu için fırsata dönüştürür.
• İstikrarlıdır ve yaptığı her işte sürdürülebilirliği esas alır.
• Problemleri vakit geçirmeden en hızlı şekilde çözer.

KONUMUNUN HAKKINI VERMEK • Liderlik sorumluluğunu üzerinde taşır.
• Yaptığı işte söz sahibidir.
• Yaptığı işte en önde olmaya gayret eder.
• Konumunun ve iradesinin hakkını verir.
• Durumdan vazife çıkarır. Vazifenin gereği ne ise yapar.
• Ne yapacağını bilir ve isteneni yapar.
• İşini her halukarda, yılmadan, her türlü zorluğa rağmen, en sağlam şekilde yapmaya çalışır.
• Kendisine verilen yetkileri her türlü ihtimalleri dikkate alarak en etkin şekilde kullanır.
• Sahip olduğu kaynakları etkin ve verimli kullanır.
• Kendini göstermekten ziyade yaptığı işle bilinir.

YENİLENME CEHDİ • Sahasında yeterli olmak için kendini sürekli geliştirir.
• Üretkendir, inovatiftir, yenilikçidir.
• Yaptığı işi sürekli geliştirir ve iyileştirir.
• Aldığı görevlere kendi rengini katarak özgünleştirir. Yaptığı işin iletişimini de çok iyi yapar.
• Sorumlu olduğu alanlardaki her noktayı canlandırır. Bulunduğu ortamda hiçbir atalete izin vermez.

AİDİYET • Kurum içi problemleri dışarıya yansıtmaz. Şirket sırlarını kimse ile paylaşmaz.
• Kurum zararına olabilecek hiçbirşeye müsaade etmez. Tedbir alır.
• Kurumu kendi mülkü gibi sahiplenir.

Kurumsal Gezi

Kaynak Holding, kurumlarını tanıtmak ve faaliyetlerini anlatmak amacıyla paydaşlarına “Kurumsal Tanıtım Gezileri” düzenlenmektedir.
Geziler; Hafta içi günleri 09.00-17.00 saatleri arasında olup, randevularına geç gelen grupların randevuları bir sonraki grupla çakışmalarını engellemek amacıyla iptal edilecek ve yeni randevu almaları gerekecektir.